DeCore
Puni naziv obrta
Decore, obrt za usluge
OIB: 03320908754
Adresa - sjedište
Ulica Nikole Tesle 17D, Zadar
Email
marija.strenja@decore.hr
info@decore.hr
Vlasnik
Marija Strenja
Adresa - ured
Ulica 7. domobranske pukovnije 2, zadar
Broj telefona
+385 91 591 8467

Lokacija

Ulica Nikole Tesle 17D, 23000 Zadar